מספר טלפון


7816373 - 050 אבו מדיגן עיישה
7816374 - 050 אברהם פלג
7816377 - 050 יהועדן פילץ