מספר טלפון


7816534 - 050 מחמד ראדי ארפעיה
7816535 - 050 עזאר טאהא
7816536 - 050 אהוד קחלון
7816538 - 050 גדי אלקיים