מספר טלפון


7816570 - 050 וליד אסבפאן
7816576 - 050 אלכסנדר גומון
7816578 - 050 יעקב אבו מנה