מספר טלפון


7816674 - 050 ליעד נורי
7816675 - 050 מיטל חיים
7816676 - 050 ניסים זואילי
7816678 - 050 אלמוג לוי