מספר טלפון


7816751 - 050 מאיר שוירו
7816752 - 050 יושרה קרעאן
7816755 - 050 אסתר איצקוביץ
7816758 - 050 סטרץ אופנה בע"מ