מספר טלפון


7884231 - 050 אורי עמרם
7884236 - 050 נעומי כהן
7884237 - 050 אמאל תלחמי