מספר טלפון


7884390 - 050 לאה שושנה
7884391 - 050 פינחס חדד
7884397 - 050 חנן עזר