מספר טלפון


7884420 - 050 יוסף חאסרמה
7884421 - 050 קרן בן דוד
7884426 - 050 ירון בן שושן
7884429 - 050 פסיה זנואל