מספר טלפון


7884454 - 050 סולמון שכטמן
7884456 - 050 ארן פינגולד