מספר טלפון


7884502 - 050 עיסאם שחברי
7884503 - 050 בארק עוואדה
7884509 - 050 משה כהן