מספר טלפון


7884580 - 050 מקסים אטיאס
7884583 - 050 סימה אלמליח
7884585 - 050 אהרון נפסו
7884589 - 050 אורי טלניר