מספר טלפון


7884680 - 050 וקטוריה וישנסקי
7884687 - 050 תמי אלבז