מספר טלפון


7884842 - 050 תאופיק ג'ברין
7884843 - 050 טארק מוסלמאני
7884847 - 050 לבנת לישע
7884849 - 050 אביגדור אייל פלדמן