מספר טלפון


7982000 - 050 פרזנה חסיד ישורון
7982001 - 050 יגאל פיגנבוים
7982003 - 050 פתחי חבשי
7982004 - 050 אביבה לבי
7982006 - 050 אופיר זמירה
7982008 - 050 היתם בטאח
7982009 - 050 גריגורי ברייטמייר