מספר טלפון


7982333 - 050 שמעון גביזון
7982334 - 050 ג'סטין ואיזו
7982337 - 050 ערז' עבאס
7982338 - 050 אלינור בנישו
7982339 - 050 משהור סואעד