מספר טלפון


7982360 - 050 דניאל איסק
7982367 - 050 צוריאל שימחי