מספר טלפון


7982371 - 050 דור-ניב בע"מ
7982375 - 050 מחמד מאגד סרור מצרי
7982377 - 050 ניר קומיסר
7982379 - 050 שרון שולשטיין