מספר טלפון


7982400 - 050 חיים הורוביץ
7982402 - 050 עוז בלומנפלד
7982403 - 050 רוחי מחאג'נה
7982404 - 050 מרים כהן