מספר טלפון


7982422 - 050 אחוזת שרה-בית ילדים
7982423 - 050 יאן ינקאפו
7982424 - 050 יאיר אריש
7982426 - 050 יאן קונסאו
7982428 - 050 מוריס אשקר
7982429 - 050 סלאח גזאלין