מספר טלפון


7982431 - 050 אחוזת שרה-בית ילדים
7982432 - 050 אחוזת שרה-בית ילדים