מספר טלפון


7982440 - 050 סרוסי חיים
7982441 - 050 שרון פרידמן
7982444 - 050 אייל זנגי
7982448 - 050 אחוזת שרה-בית ילדים