מספר טלפון


7982493 - 050 קאסם מיסבאח
7982499 - 050 גרטרודה שפייזמן