מספר טלפון


7982500 - 050 מסעוד דדון
7982501 - 050 שרה בראון
7982503 - 050 יצחק כלפון
7982505 - 050 שמעון חסין
7982509 - 050 ברוך שניידר