מספר טלפון


7982510 - 050 שמעון אטיאס
7982511 - 050 ל ש מבנים ונכסים בע"מ
7982516 - 050 יוסי מנדל
7982517 - 050 יעקב דאלקיאן
7982519 - 050 עמיתי אריאל