מספר טלפון


7982560 - 050 נריה גרפי
7982561 - 050 שרה דביר
7982562 - 050 ישראל שלמה