מספר טלפון


7982660 - 050 מירונה צרפתי
7982664 - 050 בן עמרה שלמה ואו רחל
7982666 - 050 זיוה תומרס