מספר טלפון


7982703 - 050 עדנה דדה
7982704 - 050 מירה קדוש
7982705 - 050 יעקב שוויכה
7982707 - 050 סימונה בטיט
7982708 - 050 רונית יעקב