מספר טלפון


7982781 - 050 אחוזת שרה-בית ילדים
7982783 - 050 ברדה אבי
7982789 - 050 סעיד סינא