מספר טלפון


7982800 - 050 שרון בנדלי
7982805 - 050 אורי (אנרי) לוי