מספר טלפון


7982840 - 050 שמחה קמחי
7982849 - 050 רוזנברג ישראל מצבות