מספר טלפון


7982891 - 050 עבדל פתאח אבו אוזי
7982892 - 050 מאוריס פרנסיס
7982894 - 050 ממסטילוב יוסי מס' עובד 13090 מפעל 492
7982897 - 050 מאהר אבו רטיוש
7982898 - 050 טילדה פוקס