מספר טלפון


7982900 - 050 חמיד גריפאת
7982903 - 050 יוניס ספיאן
7982909 - 050 דפוס קשת-ראובן אליהו ו או חבקוק דוד