מספר טלפון


9555812 - 050 דהוד סלאמה
9555813 - 050 פנחס הלפרין