מספר טלפון


2072070 - 077 סלום כוכבה
2072071 - 077 קסלר אילנה
2072072 - 077 שוכמייסטר מרינה
2072073 - 077 גרשון שירלי
2072074 - 077 קטרי שרה
2072075 - 077 כץ אורה
2072076 - 077 כץ רונית
2072077 - 077 באל דרור בוטח
2072078 - 077 מזרחי חיים
2072079 - 077 דאלי מינה