מספר טלפון


2072626 - 077 בק גיא
2072627 - 077 פרדס קרן
2072629 - 077 אפרתי יצחק