מספר טלפון


2072720 - 077 ליהמן שמעון
2072722 - 077 הדר רונית
2072723 - 077 ינקלביץ ענת
2072727 - 077 בירשטיין פימה