מספר טלפון


2072820 - 077 שפירא אילנה
2072828 - 077 צנעני עזריאל