מספר טלפון


4195046 - 077 דייטש מריים
4195107 - 077 קרבלניקוב זיוה
4195147 - 077 בן דב הדסה ויהושוע
4195226 - 077 גלעדי מנחם ושושנה
4195299 - 077 מלאכי דוד ואסתר
4195419 - 077 ספקטר עדי
4195545 - 077 הרקוביץ יחיאל
4195719 - 077 פידלגולץ יורי