מספר טלפון


4198419 - 077 פרידמן כנרת
4198431 - 077 כהן צורפות שולמן
4198521 - 077 שלמה אמנואל
4198767 - 077 סניידר מייקל
4198806 - 077 ויינגוט אברהם ונחמה
4198808 - 077 זרנסט דוד