מספר טלפון


4250030 - 077 חסידים קרול
4250031 - 077 שיכון דן אוכל איטלקי בע'מ
4250032 - 077 רימה רינת
4250033 - 077 ראובני אירנה
4250034 - 077 שלף עודד
4250035 - 077 מילר לינה
4250036 - 077 סולטוב בוריס
4250037 - 077 לחובר עופרה
4250039 - 077 לאופר שירה