מספר טלפון


4250090 - 077 נסטרוב יבגני
4250091 - 077 לרנר חיה
4250092 - 077 מספין בירזף
4250093 - 077 בשארה מרג'יה
4250094 - 077 סלע גיא
4250095 - 077 הלזינגר אהוד
4250096 - 077 כלפון דן
4250097 - 077 אור דליה
4250098 - 077 אבו זידאן אמל