מספר טלפון


4250100 - 077 פלוטקין גרגורי
4250102 - 077 רביד יערה
4250103 - 077 מסלאחה עבד אל קארים
4250104 - 077 בן חי יעקב
4250105 - 077 בדש מעיין
4250106 - 077 חיים פרימה
4250107 - 077 אליהו אבידור
4250108 - 077 שרידר יוחנן
4250109 - 077 גואטה נתן