מספר טלפון


4250130 - 077 לאונטייב יוסי
4250131 - 077 פושציקי אמנון
4250132 - 077 גלריה משה מונזון
4250134 - 077 פרידמן ורוניק
4250135 - 077 קליר ליאורה
4250136 - 077 הורניק ענת
4250137 - 077 איזנברג איציק
4250139 - 077 מאיר חוה