מספר טלפון


4250160 - 077 בן ארי יחזקאל
4250162 - 077 מסקיל מרסל
4250164 - 077 בסלב יוחנן
4250165 - 077 נוימן דיצה
4250166 - 077 חסון דני
4250167 - 077 ביטון עמרם
4250169 - 077 בירנבוים אברהם