מספר טלפון


4250290 - 077 דויד איליזירוב
4250292 - 077 פיורקו ציונה
4250294 - 077 בכור סימה
4250295 - 077 רזון גל
4250297 - 077 דקל אלעד
4250298 - 077 א ש ק עמותה לפיתוח קרית ביאליק