מספר טלפון


4250320 - 077 חרבי כפיר
4250322 - 077 פינקלשטיין גלינה
4250323 - 077 שטראוס שלמה
4250325 - 077 שקולבסקי לודמילה
4250326 - 077 אסור דוד
4250327 - 077 יויוגי קנט