מספר טלפון


4250350 - 077 ברקו דני
4250352 - 077 בן נעים דוד
4250354 - 077 אוחנה מסעודה