מספר טלפון


4250524 - 077 שפירא חיים
4250526 - 077 עטר לבנה