מספר טלפון


7512355 - 077 מלכה מירי
7512358 - 077 נפוסי יעקב