מספר טלפון


7512482 - 077 דבידוביץ' תמיר ואביה
7512484 - 077 אהרונשטם סופיה
7512488 - 077 אבמן טוביה